meni+
Novice
»
zapri

Novice

Četrtek, 25. junij 2020, Velenje

BREZPLAČEN PREVOZ

BREZPLAČEN PREVOZ

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz

Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz za:

-        upravičence s statusom upokojenca, oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda in iz evidenc zavoda pristojnega za vodenje evidence o upokojencih in iz Centralnega registra prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za notranje zadeve izhaja, da imajo status upokojenca ali so starejši od 65 let;

-        imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda;

-        posameznike, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega veterana, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda;

vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz mora biti izpolnjena v skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s temi navodili oziroma ni izpolnjena v celoti, jo izvajalec prevozov ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko je skladno s temi navodili predložena izvajalcu.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplacen prevoz