Športni dogodki in tekmovanja

Sreda, 6. februar 2013, Velenje

DOBRI NASTOPI NAŠIH KEGLJAČEV IN KEGLJAČIC NA NOVOLETNEM TURNIRJU

DOBRI NASTOPI NAŠIH KEGLJAČEV IN KEGLJAČIC NA NOVOLETNEM TURNIRJU

Kegljanje

Tudi letos so se naši kegljači udeležili novoletnega turnirja KK-ŠOŠTANJ .

Nastopile so štiri ženske in pet moških , ki so člani našega kluba upokojencev Gorenje.

Pri registriranih moških je nastopilo 102 članov iz cele Slovenije in tujine.

Naši člani so dosegli naslednje rezultate :

Fidej Leopold 531 kegljev – 41 mesto

Hasičič Rasim 525 kegljev – 49 mesto

Vavpotič Jože 521 kegljev – 56 mesto

Križovnik Vlado 517 kegljev – 62 mesto

Aleksič Miloje 495 kegljev – 83 mesto

Pri registriranih ženskah je nastopilo 21 tekmovalk ravno tako iz cele Slovenije in tujine.

Naše članice so dosegle naslednje rezultate :

Prelog Milena 533 kegljev – 7 mesto

Lozič Marica 520 kegljev – 9 mesto

Pri ženskah smo imeli tudi dve članici , ki sta nastopile med rekreativkami ( 5 udeležek )

Naše članice so dosegle naslednje rezultate :

Mihaljev Olga 429 kegljev – 4 mesto

Kopušar Veronika 391 kegljev – 5 mesto

Kakor vidimo iz rezultatov so tudi med nami več kot samo dobri kegljači-ce , zato jim iskreno čestitamo in želimo spomladi na regijskem tekmovanju čim več uspeha za KU-GORENJE