Polžki

Sobota, 24. oktober 2015, Velenje

BENEDIKT-SV.TRIJE KRALJI-LOČKI VRH-KOMARNICA (Slovenske gorice)

BENEDIKT-SV.TRIJE KRALJI-LOČKI VRH-KOMARNICA (Slovenske gorice)

Polžki

Za nami je še en lep, poučen in nepozaben pohod po gričevju Slovenskih goric, ki smo ga realizirali v četrtek 22.10.2015. Prehodili smo dobrih 8 km od Benedikta do vasi Komarnica. Prvi zanimiv in poučen postanek je bil ob cerkvi Sv.Trije kralji. Ogledali smo si tudi notranjost te, starodavne, pozno gotske cerkve. Cerkev na 305 metrov visokem griču je dovolil pozidati salzburški nadškof Matevž Lang leta 1521. Pot smo nato nadaljevali po travnati poti goriških polj, mimo vasi Trotkova, skozi gozd, ki je zarasel znamenito prazgodovinsko in rimsko gomilno grobišče. Nadaljevali smo na Ločki vrh skozi čudovit listnat gozd poln kostanja.Tudi nekaj gob se je našlo na poti. Zadnji del poti, do gostišča v vasi Komarnica je bil po lokalni cesti. Tu pa veliko presenečenje: obilno kosilo. Dobro, da nas je tu čakal avtobus, saj bi krepko kosilo predstavljalo breme, če bi morali pot nadaljevati peš. Med potjo proti domu smo se ustavili in si ogledali cerkev Svete Trojice, ki nam jo je zelo podrobno predstavil eden od treh frančiškanov, ki še živijo in delajo v župnišču te cerkve. Baročna cerkev Sveta Trojica je znamenita ogledna točka romarjev. Zanimivost Svete Trojice je tudi Don Pierinova komuna za pomoč odvisnikom od drog. Jeseni leta 1910 se je v kraj, ki je danes samostojna občina, za pol leta preselil pisatelj Ivan Cankar. Tu je napisal Lepo Vido in predaval o slovenski literaturi.

Domov smo se vrnili v mraku, polni vtisov in zadovoljni, da smo se udeležili pohoda, ki je bil koristen ne le za telo ampak tudi za dušo.

Franci

Foto. Marjan Š.