Utrip

Nedelja, 21. februar 2016, Velenje

Planinci kluba upokojencev Gorenje so praznovali 10 let

Planinci kluba upokojencev Gorenje so praznovali 10 let

10 let PGD

V naše planine smo popeljali 8804 pohodnikov

Ob jubileju ali obletnici naše misli odletijo nazaj v preteklost. Klub upokojencev Gorenja je bil ustanovljen leta 2004. Gorenje je takrat imelo že preko 2500 upokojencev, v klub pa se jih je takoj včlanilo 462.
Prvi predsednik je bil Ivan Atelšek, njihov znak je bila plamenica Gorenja, logotip, ki je bil tudi prvi logotip Gorenja. Za ljubitelje planin so 2. februarja 2006 ustanovili planinsko sekcijo pri klubu upokojencev Gorenje. Omeniti moram prvi odbor: Karel Centrih, Roman Zidarn in Branko Rednak kot prvi vodja sekcije. Pohodništvo in planinarjenje je med aktivnostmi kluba ves čas najbolj množično. Sedaj sekcijo vodi vodnik in planinec Miran Jančič.
Branko Rednak je povedal: »V prvem letu druženja smo v glavnem prehodili vse okoliške hribe, Šaleško planinsko pot, Smrekovec, Raduho, Logarsko dolino, Paški Kozjak. Naslednje leto smo obiskali Vorančevo in Jurčičevo pot, Boč, Blegoš, Bohor, Kraški rob, tromejo in Golico. Udeležba na posameznih pohodih je neprestano rasla. Na pomoč smo povabili vodnike PD Velenje. Magda Žist in Marjan Skaza, sta vodnika, ki nas spremljajta, postala sta tudi člana našega kluba. Zelo sem jima hvaležen, da skupaj z vodnikom Miranom Jančičem uspešno vodijo to planinsko sekcijo.«
Sredi leta 2008 so v okviru sekcije organizirali tudi tečaj nordijske hoje. Nordijska hoja poteka še vedno in se izvaja vsak četrtek ob 15.00 uri. Sedaj jo vodi Olga Bračič.
Na pobudo mnogih, ki niso zmogli tempa ostalih pohodnikov, so organizirali skupino »polžeki«. To je skupina pohodnikov, ki jim organizirajo lažje planinske pohode. Vodi jih Franc Kos. 
Poleg pohodnikov in polžkov so pri klubu upokojencev Gorenje ustanovili še dve skupini. Enkrat na mesec je organiziran pohod za dušo in telo v okolico Velenja. Druga skupina »vandrovci« pa se dobivajo vsak četrtek. Branko Rednak je dejal, da so po njegovih podatkih v desetih letih druženja, v naše planine popeljali 8804 pohodnikov. Vse to ne bi mogli uresničiti, brez finančne in moralne podpore matičnega podjetja Gorenje, za kar so jim iskreno hvaležni.
Gordana Fele je ob pozdravu dejala: »Na glavo povezi si kapo Gorenja, da se bo vedelo, da si iz Velenja«.
Na praznovanju se jim je pridružil tudi predsednik Planinske zveze Slovenije, Šoštanjčan Bojan Rotovnik. Ob 10 letnici, je spominov še posebej veliko. Upokojenci Gorenja, planinci se radi pohvalijo, da imajo fototeko še posebej dobro, ker sta dobra fotografa Janko Petre in Marjan Šmerc, ki je skozi slike čudovito prikazal 10 let prehojenih poti. Seveda ni šlo brez njihove himne, ki je zapisana:

Penzionisti smo Gorenja,
Ki je ugled Velenja
Ponosni smo vsi na to
Radi se imamo
Muk ne poznamo
Veseli smo, da smo tu.

Po srcu smo vsi mladi

V hribe hodimo radi