Utrip

Ponedeljek, 9. marec 2015, Velenje

OBČNI ZBOR KLUBA UPOKOJENCEV GORENJE

OBČNI ZBOR KLUBA UPOKOJENCEV GORENJE

Utrip

Klub upokojencev Gorenje so ustanovili leta 2004 v vasi Gorenje in danes sodi med najaktivnejše upokojensko društvo Šaleške doline. V času zimskih šolskih počitnic že po običaju pripravijo redni letni zbor članov in letošnjega se je ponovno udeležilo več kot 420 članov ter več gostov, med katerimi je bil tudi predsednik Uprave Skupine Gorenje Franjo Bobinac. Ko so sredi dopoldneva zasedli vse razpoložljive stole v Gorenjevi restavraciji „Pod Jakcem“, je upokojencem v pozdrav zaigrala veteranska godba za tretje življenjsko obdobje, dobrodošlico na zboru članov pa je izrekel predsednik Kluba upokojencev Gorenje Jože Stanič. V svojem uvodnem nagovoru je poudaril, da je namen srečanja v tako velikem številu v tem, da seznanijo člane o delu kluba v minulem letu. Kljub temu, da s staranjem čas hitreje teče kot sicer, „smo še vedno v dobri kondiciji“, je naglasil predsednik. In nadaljeval: „Vse naloge so bile opravljene zelo dobo, za kar se je treba zahvaliti množici ljudi, ki sodelujejo in organizirajo vse aktivnosti.“ V nadaljevanju je spregovoril o aktualnih dogodkih doma in po svetu. Domače gospodarstvo prepočasi okreva. Mladina najbolj trpi, ker ni zaposlitev oziroma novih delovnih mest. Vojne po svetu pa tudi ne obetajo nič dobrega. „Gorenju želimo, kljub težki bitki za zunanje trge zaradi teh vojn, da bi bili kljub vsemu uspešni. Mi v klubu bomo ohranjali in obnavljali vrednote, ki so nas povezovale in držale skupaj“, je povedal Jože Stanič ter se Gorenju zahvalil za finančno pomoč, s katero je klubu omogočeno, da izpolnijo zastavljene cilje. „Priznavamo, da je naš prispevek še vedno prepoznan in cenjen v Gorenju. Letos sta z nami predsednik uprave Franjo Bobinac in delavski direktor Drago Bahun in mi to razumemo kot počastitev“, je ob sklepu nagovora povedal Jože Stanič. Sledil je deseti redni zbor članov kluba upokojencev Gorenje, od podanih poročil o bogatem delu v letu 2014 do sprejema programa dela za 2015. V nadaljevanju povzemamo bistvene poudarke iz poročil, predvsem iz poročila tajnika Dušana Jerihe.

     V klub je včlanjenih več kot 800 članov, med njimi tudi 32 častnih članov, starejših od 80 let. „Največjo pozornost namenjamo celotnemu članstvu in ne želimo pozabiti na nobenega člana. Znamo ceniti pomen srečanj, veselimo se stiska rok, obujanja spominov na prehojeno delovno pot v Gorenju, obudimo marsikatero zgodbo,“ pove Dušan Jeriha, Avgust Podgoršek pa nadaljuje: „Običajno ob novem letu obiščemo naše člane, ki jesen življenja preživljajo v domovih starostnikov. Obiščemo tudi člane ob njihovem zaokroženem življenjskem jubileju, ob 70., 75. in 80. obletnici življenja. In člane pospremimo s klubskim praporom na njihovi zadnji poti.“

     Sicer pa se lahko vsakdo najde v pestri dejavnosti Gorenjevega upokojenskega kluba. Program dela poteka skozi celo leto. Pohode in ostale športne dejavnosti ne izpustijo niti pozimi, aktivno se vključujejo domala vseh upokojenskih akcij, v sklopu Gorenja pa tudi športnih tekmovanj. In to zelo, zelo uspešno. „Lani je naš klub na Gorenjadi, športnih igrah dvajsetih ekip družb Gorenja v Sloveniji, Srbiji in Češkem, posegel po skupni ekipni zmagi. Člani kluba so na Gorenjadi osvojili prva mesta v streljanju z zračno puško v obeh konkurencah, drugo mesto v kegljanju, ženske tretje v tenisu. Ekipno so na igrah zmagale ženske, moški so bili tretji. To pa je zadostovalo za skupno zmago. Na državnem prvenstvu v pikadu so ženske dosegle zmago, poleg tega pa so se udeleževali tekmovanj v številnih športnih zvrsteh in prinašali pokale in priznanja, ki so napolnila steklene vitrine v klubski pisarni na Prešernovi 8. Zanimanje je vsako leto veliko tudi za letovanje ob morju. V juniju in septembru organizirajo letovanja pod ugodnimi pogoji za skupno sto članov in vsako leto poiščejo ugodne ponudbe, bližino morja, pestro izbiro turističnih krajev… „Vseh športnih uspehov ne bi bilo, če bi ne bilo prizadevnih ljubiteljskih organizatorjev rekreativne dejavnosti. Največ pa je k uspehom pripomoglo požrtvovalno delo športnega referenta Franca Tamšeta, je med drugim poudaril tajnik Dušan Jeriha in dodal: „Uspehov ne bi bilo brez pomoči in razumevanja Skupine Gorenje. S tem daje vodstvo družbe priznanje nekdanjim zaposlenim, ki so soustvarjali Gorenje. In prav zaradi tega v klubu ohranjamo tradicijo plamena Gorenja na naši klubski zastavi!“

Gostje so povedali

Franjo Bobinac

     V imenu deset tisoč članov kolektiva Gorenja je upokojence nagovoril predsednik Franjo Bobinac in izrazil zadovoljstvo, saj je takšno srečanje čudovita prilika, da seznani nekdanje Gorenjčane, da „Gorenju nekako kar gre“. Nato je predsednik pojasnil, kakšen je trenutni položaj Gorenja na trgu, kjer proda kar 95 % izdelkov pod lastno blagovno znamko. Med drugim je povedal, da se je znižala zadolženost, izboljšal se je denarni tok in stanje v kolektivu je ustrezno. Okrepil se je tudi stik med direktorji programov in delavci v proizvodnji. Pomembno je, da se veliko pogovarjajo in imajo enkrat mesečno zbore zaposlenih. „Konkurenca je huda, a mi gremo naprej, razvijamo nove izdelke, zmanjšujemo dolg, čeprav imamo velike težave na Balkanu…“ je še ena od misli Franja Bobinca, ki je za zboru zaželel: „Trdnega zdravja, veliko energije in mislite na Gorenje. Ob letu se zopet vidimo.“

Karl Drago Seme

     Predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Karl Drago Seme je čestital Gorenju za uspeh in vsem športnikom izrekel pohvale za dosežene rezultate. Dodal je: „Brez sodelovanj in povezovanja ne bi mogli opraviti tega poslanstva. Če si bomo pomagali, je lahko jesen našega življenja lepa“.

Žan Zeba

     Predstavnik sindikata Gorenja Žan Zeba se rad odzove upokojenskemu vabilu. Ko si enkrat Gorenjčan, ostaneš Gorenjčan. V Gorenju se trudijo za blaginjo zaposlenih, za dobre odnose ter imajo zelo dober socialni dialog, „saj jim je uspelo ohraniti delovna mesta v Gorenju.“

Besedilo

Hinko Jerčič

Fotografije

Janko Petre