Utrip

Torek, 11. julij 2017, Velenje

Zdravo življenje nas pripelje v zdravo starost

Zdravo življenje nas pripelje v zdravo starost

Utrip

Restavracija Pod Jakcem , last Gorenja, je že drugič zaporedoma gostila Srečanje upokojencev pokojninske zveze društev upokojencev Velenje. Glede na številčnost upokojencev v Šaleški dolini, smo pomembni del družbenega in družabnega življenja upokojencev in ostalih prebivalcev doline. Priznanje za to, so nam s prisotnostjo na dvodnevni prireditvi dali tudi vsi trije župani. Bojan Kontič, Darko Menih in Janko Kopušar, ki so si bili v nagovoru enotni, da vse tri občine dobro sodelujejo. Prvi dan druženja so podelili priznanja parom, ki v letošnjem letu praznujejo 50 let poroke, zlato poroko, oziroma 60 let poroke, biserno poroko. Letos je bilo teh parov 63. Prisotne so pozdravili Jože Rebernak, predsednika Šaleške pokrajinske zveze Društev upokojencev Velenje; Peter Dermol, podžupan Mestne občine Velenje; Darko Menih, župan Občine Šoštanj in Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki. Za prijetno vzdušje so poskrbeli pevci Moškega pevskega zbora Društva upokojencev Velenje in Vingosi, vinskogorski seniorji pod vodstvom Franca Žerdonerja. Drugi dan pa je bilo srečanje članov upokojencev pokojninske zveze društev upokojencev Velenje. V Šaleško pokrajinsko zvezo je danes vključenih deset društev in Klub upokojencev Gorenje. Z zadovoljstvom so prisotne ob polni dvorani pozdravili Jože Rebernak, Črt Urbašek in Drago Seme, vsi aktivni in zaslužni, da upokojenci Šaleške doline imajo toliko druženj, aktivnosti in možnosti za aktivno preživljanje časa po upokojitvi. Na druženju so priznanja prejeli tudi športniki upokojenci, zmagovalci na pokrajinskih igrah. Priznanja je podelil predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri Šaleški pokrajinski zvezi društev upokojencev Boris Zajc. Razveseljivo je, da je do 20.6. 2017 bilo organizirano devet tekmovanj, smučanje, šah, pikado, streljanje z zračno puško, namizni tenis, stezno kegljanje, balinanje, ribištvo, kegljanje s kroglo na vrvici, kjer so zmagovali športniki vseh društev. Seveda je potrebno pohvaliti Klub Upokojencev Gorenje, kjer se je športna kultura in druženje podaljšalo iz prej aktivnega športnega življenja v času dela v aktivo športno upokojitev. Ob tem dejstvu, bi lahko s ponosom dejali, da kar seješ žanješ, saj je Gorenje vedno imelo posluh za rekreacijo zaposlenih. Prisotne je z udeležbo in nagovorom pozdravila tudi Nina Golob, direktorica hotela Delfin iz Izole, kjer veliko upokojencev preživlja aktivne počitnice na morju. Druženje se je nadaljevalo ob glasbi Vingosev.