Utrip

Sobota, 24. februar 2018, Velenje

Zbor upokojencev Gorenja

Zbor upokojencev Gorenja

Utrip

Pod Jakcem smo se družili upokojeni delavci Gorenja na vsakoletnem zboru članov. Klub upokojencev Gorenje šteje skoraj 900 članov. V skupnem številu članov upoštevamo tudi 62 častnih članov, upokojencev, ki so stari 80 in več let. Upokojencev je seveda več, 892 je včlanjenih v klub, ki ima prostore na Prešernova 8 v Velenju. Prvi predsednik Ivan Atelšek se je že v začetkih zavedal, da brez motiviranih zaposlenih ni uspešnega poslovanja, zato se je v vseh letih gradila pripadnost podjetju. Ponosni smo, da smo delali v Gorenju, da nas uprava s predsednikom Franjom Bobincem še vedno priznava, nas finančno podpira in nas informira o delovanju Gorenja. Franjo Bobinac je to s prisotnostjo na zboru članov tudi dokazal in obljubil, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

Predsednik je Jože Stanič, tajnik društva Dušan Jeriha pa skrbi da smo vsi informirani, je veza med vodstvom in člani, nas je seznanil s preteklimi aktivnostmi in plani za letos. Člani se družijo na pohodih, izletih, letovanjih in pri rekreaciji in športu. Za je planinsko sekcijo je zadolžen Miran Jančič, za pohodništvo Polžki, Franc Kos, izlete, druženja, naravoslovje in kultura pa tudi Miran Suhadolnik, Silva Flis, Zmaga Bratkovič. Organizator za ribiško sekcijo je Edo Grazer. Od leta 2007 je športni referent upokojencev Gorenja Tamše Franc, ki je v veliki meri zaslužen, da smo v 2017 prejeli 26 pokalov ter zmago na Gorenjadi, ki je organizirana za vse Gorenjčane. Prizadevni organizatorji, ki brez članov ne bi mogli izvesti načrtovanega.

Ves čas zbora članov so se na ekranih vrtele fotografije, kjer smo lahko obujali spomine na lanskoletna druženja. Seveda pa vsi niso mogli priti. Bolne, tiste v domovih za varstvo odraslih, kjer jesen življenja preživlja nekaj Upokojencev Gorenja nismo pozabili. Obiskali smo 125 članov. Sigurno je še veliko takšnih, ki si zaslužijo pozornost in bi bili zelo veseli naših obiskov. Tudi na vas mislimo. Veseli smo vseh, na zboru je bil tudi najstarejši prisoten član, ki se je pripeljal iz Podgore pri Šmartnem ob Paki, upokojenec, 90-letni Ivan Gaberšek.

Pozdrav vsem upokojencem, predvsem tistim, ki so kdaj koli delali v Gorenju. Naslednje leto se spet vidimo, skozi leto pa se pridružite na druženjih. Informacije dobite na sedežu kluba na Prešernova 8 ali na internetu.

Upokojenci podpiramo vodstvo Gorenja in želimo, da se Gorenje razvija in raste naprej.